Danko Group – Những bước chân không mỏi

Thước phim đánh dấu những con số ấn tượng 6 tháng đầu năm 2017. Theo tổng kết, 6 tháng đầu năm Tập đoàn đã đạt được nhiều thành tựu trong đó phải kể đến sự gia tăng về doanh thu, sự liên kết chặt chẽ giữa các phòng ban từ văn phòng đến các bộ phận kinh doanh, các giải thưởng đạt được và phong trào thi đua nội bộ.

Лобановскийкарповое креслокак восстановить сообщение в вибере